30 godina Odjela za pomoć i njegu u kući

4. siječnja 2012.

Odjel za pomoć i njegu u kući ustanovljen je 1982. godine kao izvaninstitucionalni oblik skrbi o osobama koje zbog starosti, invaliditeta ili drugi težih promjena u zdravstvenom stanju ne mogu brinuti sami o nekim osnovnim životnim potrebama pa im je prijeko potrebna pomoć i njega druge osobe u njihovoj kući. Do sada je usluge ovog odjela koristilo 1126 osoba. Dana 20. 01. 2012 u Domu će se prigodno obilježiti 30 godina rada Odjela za pomoć i njegu u kući.