Javna nabava

Plan nabave 2020.god.

29. rujna 2020.

http://jakaoiti.org/wp-admin/post.php?post=3852&action=edit&lang=hr

PlanNabave 29.9.2020.

Odluka o poništenju postupka

15. rujna 2020.

Odluka o poništenju postupka jednostavne nabave JN 27-20

Postupak jednostavne nabave - klimatizacija stambenih jedinica

4. rujna 2020.

Poziv na dostavu ponude JN 27 20 klimatizacija stambenih jedinica

Obavijest o izabranom ponuditelju

18. ožujka 2020.

Obavijest o izabranom ponuditelju – vozilo u sklopu projekta Postani svoj