Natječaji

Obavijest o rezultatima javnog natječaja za zapošljavanje

21. kolovoza 2019.

Obavijest o izboru kandidata za zapošljavanje soc.radnika pripravnika

Poziv na razgovor/intervju kandidatima natječaja

13. kolovoza 2019.

Ur.broj:058-00/19-01/2310 Centar za pružanje usluga u zajednici Osijek – „JA kao i TI“ Osijek, M. Divalta 2 Predmet: Poziv na razgovor/ intervju kandidata za radno mjesto SOCIJALNI RADNIK – PRIPRAVNIK Razgovor/intervju s kandidatima koji su pravovremeno priložili potpunu dokumentaciju održat će se u ponedjeljak, 19. kolovoza 2019.g., u Centru za pružanje usluga u zajednici Osijek […]

Javni natječaj za zapošljavanje pripravnika

1. kolovoza 2019.

Centar za pružanje usluga u zajednici Osijek – “JA kao i TI” Urbroj: 058-00/19-01/2104 Osijek, 25.srpnja 2019. Na temelju Odluke Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, klasa: 112-06/18-01/17, urbroj: 519-04-3-1-1-2/18-13, od 8. studenog 2018. godine, Centar za pružanje usluga u zajednici Osijek – “JA ako i TI”, Osijek, raspisuje JAVNI NATJEČAJ za prijem […]

Obavijest o rezultatima javnog natječaja za zapošljavanje

10. srpnja 2019.

Centar za pružanje usluga u zajednici Osijek – “JA kao i TI”, M. Divalta 2, Osijek Ur.broj: 058-00/19-01/1986 Osijek, 10.07.2019.godine Predmet: Obavijest o rezultatima javnog natječaja za zapošljavanje Temeljem javnog natječaja objavljenog dana 12.06.2019.godine u Narodnim novinama RH br.58/2019, Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, službenoj web stranici Centra za pružanje usluga u zajednici Osijek – “JA […]

Javni natječaj za zasnivanje radnog odnosa

13. lipnja 2019.

Osijek, 12. lipnja 2019.godine Ur.broj:058-00/19-01/1705   Na temelju članka 212. st. 1. Zakona o socijalnoj skrbi (NN br. 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17 i 130/17), članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN br. 128/17), članka 16. st. 1. i 2. Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi, članka 28. Statuta […]