Odluke i Procedure i Protokoli

Odluka o imenovanju Povjerljive osobe

Odluka o imenovanju zamjenice Povjerljive osobe

Procedura zaprimanja i provjere te plaćanja računa

Procedura stvaranja ugovornih obveza

Procedura stjecanja, raspolaganja i upravljanja nekretninama