Zakoni i propisi

Zakon o socijalnoj skrbi – pročišćeni tekst

Odluka o proglašenju zakona o zaštiti osoba s duševnim smetnjama

Zakon o ustanovama – pročišćeni tekst

Pravilnik o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga

Pravilnik o standardima kvalitete socijalnih usluga