Financijski plan za 2023.-2025.god.

12. siječnja 2023.
Financijski plan za 2023.god. i projekcija za 2024.-2025.god.