Natječaji

Javni natječaj za zasnivanje radnog odnosa

21. ožujka 2019.

Na temelju članka 212. st. 1. Zakona o socijalnoj skrbi (NN br. 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17 i 130/17), članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN br. 128/17), članka 16. st. 1. i 2. Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi, članka 28. Statuta Centra za pružanje usluga u zajednici […]

Obavijest kandidatima natječaja za radno mjesto asistenta u organiziranom stanovanju

22. veljače 2019.

Centar za pružanje usluga u zajednici Osijek – “JA kao i TI” M. Divalta 2 31000 Osijek Ur.broj; 058-00/9-01/550 Osijek, 22.02.2018.godine Predmet: Obavijest o rezultatima javnog natječaja za radno mjesto: ASISTENT U  ORGANIZIRANOM STANOVANJU Temeljem javnog natječaja objavljenog dana 06.02.2019.godine u Narodnim novinama RH br.13/19, Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, službenoj web stranici Centra za pružanje […]