Obavijest kandidatima natječaja za radno mjesto asistenta u organiziranom stanovanju

22. veljače 2019.

Centar za pružanje usluga u zajednici

Osijek – “JA kao i TI”

M. Divalta 2

31000 Osijek

Ur.broj; 058-00/9-01/550

Osijek, 22.02.2018.godine

Predmet: Obavijest o rezultatima javnog natječaja za radno mjesto: ASISTENT U  ORGANIZIRANOM STANOVANJU

Temeljem javnog natječaja objavljenog dana 06.02.2019.godine u Narodnim novinama RH br.13/19, Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, službenoj web stranici Centra za pružanje usluga u zajednici Osijek – “JA kao i TI” (u daljnjem tekstu: Centar) i oglasnoj ploči Centra, za prijam u radni odnos na radno mjesto ASISTENT U ORGANIZIRANOM STANOVANJU – određeno puno radno vrijeme – 8 izvršitelja/ice, obavještavamo Vas da je donesena odluka o konačnom izboru kandidata.

S kandidatima koji su ispunili propisane uvjete iz natječaja i čije su prijave bile potpune i pravovremene, proveden je razgovor – intervju od strane Centra.

Na temelju razgovora s kandidatima i ocjene Komisije za provedbu natječaja, ravnateljica donosi odluku da su u radni odnos, za radno mjesto asistenta u organiziranom stanovanju, primljeni slijedeći kandidati:

 

1. ANKA BRADARIĆ

2. JURAJ BUČEVIĆ

3. MLADENKA GALIĆ

4. VLADO JANDRIĆ

5. SILVIA KNEŽEVIĆ

6. ANAMARIJA MARKETIĆ

7. ANITA PAVOŠEVIĆ

8. ŽANETA ŽIVKOVIĆ

 

Molimo izabrane kandidate da 01.03.2019.g. u vremenu od 10 – 14h, donesu u Centar, na uvid, original svjedodžbu završenog školovanja (osnovne ili srednje škole).

S poštovanjem,

Ravnateljica:

Mira Leko – Ćurčić, mag.paed.relig.et catech.

Obavijest se dostavlja:

  1. Kandidatima natječaja putem web – stranice Centra
  2. U spis, ovdje