Obavijest o rezultatima javnog natječaja za zapošljavanje

10. srpnja 2019.

Centar za pružanje usluga u zajednici Osijek – “JA kao i TI”,
M. Divalta 2, Osijek
Ur.broj: 058-00/19-01/1986
Osijek, 10.07.2019.godine

Predmet: Obavijest o rezultatima javnog natječaja za zapošljavanje
Temeljem javnog natječaja objavljenog dana 12.06.2019.godine u Narodnim novinama RH br.58/2019, Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, službenoj web stranici Centra za pružanje usluga u zajednici Osijek – “JA kao i TI” (u daljnjem tekstu: Centar) i oglasnoj ploči Centra, za prijam u radni odnos pralje/glačare i pomoćnog radnika u kuhinji, obavještavamo Vas da je donesena odluka o konačnom izboru kandidata.
S kandidatima koji su ispunili propisane uvjete iz natječaja i čije su prijave bile potpune i pravovremene, obavljen je razgovor (intervju) od strane Komisije Centra.
Temeljem ocjene Komisije za provedbu natječaja, ravnateljica donosi slijedeću

ODLUKU
O IZABRANIM KANDIDATIMA ZA RADNA MJESTA

Pralja/glačara – neodređeno puno radno vrijeme – 1 izvršitelj/ica:
1. IVANČICA SERDAHELJI

Pomoćni radnik u kuhinji – neodređeno puno radno vrijeme – 1 izvršitelj/ica:
1. DANIJELA JURANIĆ

S izabranim kandidatima će se sklopiti ugovor s probnim rokom od 1 mjesec.
S poštovanjem,
Ravnateljica:
Mira Leko – Ćurčić

Obavijest se dostavlja:
1. Kandidatima natječaja putem web – stranice Centra
2. U spis, ovdje