Ustroj

Unutarnji ustroj Centra pobliže se uređuje Pravilnikom o unutarnjem ustroju i sistematizaciji radnih mjesta, a organiziran je u okviru slijedećih ustrojstvenih jedinica:

Sjedište:

  • Odjel financijsko – računovodstvenih poslova
  • Odjel za psihosocijalne rehabilitacije i pomoć u kući
  • Odjel za njegu i brigu o zdravlju i fizikalnu terapiju
  • Ustrojbena jedinica pomoćno – tehničkih poslova

Dislocirana jedinica organiziranog stanovanja:

  • Odjel organiziranog stanovanja – Gornji grad
  • Odjel organiziranog stanovanja – Novi grad
  • Odjel organiziranog stanovanja – Donji grad
  • Odjel organiziranog stanovanja – Jug