Posjeta ‘Matice slovaka’

13. veljače 2014.

Matica Slovaka okuplja Slovake iz Osijeka te okolnih mjesta; Višnjevac, Josipovac, Tenja, Antunovac, Livana, Briješće, Čepin i dr. mjesta. Promovira nacionalni i kulturni identitet slovačke narodnosti na polju umjetničkog i duhovnog stvaralaštva. Tako su dana 12.02. članovi matice posjetili naš dom i održali prigodni kulturno-umjetnički program i oduševili korisnike i osoblje.