Postupak jednostavne nabave – klimatizacija stambenih jedinica

4. rujna 2020.

Poziv na dostavu ponude JN 27 20 klimatizacija stambenih jedinica