Priprema korisnika za samostalno stanovanje

21. ožujka 2012.

22.03.2012.g. u sklopu Akcijskog tjedna socijalnog rada u Domu  predstavljamo program PRIPREMA KORISNIKA ZA SAMOSTALNO STANOVANJE, s početkom u 11 sati u Dislociranoj jedinici u Čepinu, K. Zvonimira 214. Svi zainteresirani, dođite i upoznajte se s nama!

            Vodeći se načelima koje su utemeljili Ujedinjeni narodi te uputama dobivenim od nadležnog Ministarstva o potrebi razvoja drugih oblika skrbi Dom za psihički bolesne odrasle osobe Osijek razvija svoj program organiziranog stanovanja uz podršku.  Planom  deinstitucionalizacije  i  transformacije naše ustanove predviđene su  određene promjene u načinu i oblicima  pružanja usluga.

            Jedna od tih usluga je i smanjivanje broja korisnika u ustanovi na stalnom smještaju – organiziranim stanovanjem uz podršku.

            Ciljevi  koji se time žele postići su: osamostaljivanje korisnika – veća briga o vlastitom životu uz korištenje preostalih sposobnosti; mogućnost  donošenja odluka – veća odgovornost prema sebi, više vjere u vlastite sposobnosti, samoodređenje, pravo izbora, poštivanje vlastitih želja, samostalno organiziranje dnevnih aktivnosti; mijenjanje stava zajednice o osobama s ovom vrstom bolesti; veća uključenost u život lokalne zajednice – uz korištenje svih resursa i bolja povezanost s obitelji.

            Organizirano stanovanje uz podršku kao novi oblik skrbi  organizirao bi se u  kućama na području samoga grada te prigradskih naselja.  Spolna struktura  će biti miješana i to maksimalno petero korisnika u jednoj kući.

Svrha ovog programa je socijalna rehabilitacija korisnika   i život u uvjetima sličnim obiteljskim.

            Prije samog organiziranje života u samostalnim stambenim jedinicama obavlja se u ustanovi u kojoj je korisnik smješten priprema za osamostaljivanje, koju trenutno provodimo u našem Domu.

            O provođenju ovog programa obavještavamo  Centre za socijalnu skrb koji su smjestili korisnike iz pripremne grupe. Namjera nam je upoznati ih s planiranim promjenama u pružanju usluga, s krajnjim ciljem eventualnog povratka korisnika u sredinu iz koje su došli gdje god za to postoje uvjeti.