Suradnja sa Udrugom “Glas čovječnosti”

24. svibnja 2013.

Korisnici Doma i ove godine će sudjelovati u radionicama Udruge “Glas čovječnosti”. Kroz projekt “SANJAM GRAD” korisnici će biti uključeni u radionice međusobnog dijaloga i praktične kreativne radionice digitalne fotografije te snimanja i slaganja zajedničkog panoa. Ovogodišnje radionice psihosocijalnog su i kreativnog sadržaja sa ciljem integracije u zajednicu i poboljšanja kvalitete života.