Volonterska nagrada

20. listopada 2010.

Volonterska nagrada

2009.g. bili smo nominirani od strane Odbora za razvoj volonterstva te osvojili nagradu za primjer najbolje prakse uključivanja volontera na razini županije.

2011.g je  Međunarodna godina volontiranja te ju planiramo obilježiti kroz organiziranje raznih volonterskih akcija u suradnji sa Volonterskim centrom Osijek. Takovim akcijama želimo potaknuti građane na veće uključivanje u život zajednice kroz njihov volonterski angažman.