Odluke i Procedure i Protokoli

Odluka o imenovanju Povjerljive osobe

Odluka o imenovanju zamjenice Povjerljive osobe

Procedura zaprimanja i provjere te plaćanja računa

Procedura stvaranja ugovornih obveza

Procedura stjecanja, raspolaganja i upravljanja nekretninama

Odluka o imenovanju povjerljive osobe za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti

Odluka o imenovanju zamjenika povjerljive osobe za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti

Protokol o postupanju na prigovore – pritužbe korisnika

Odluka o proceduri naplate prihoda 01.01.2023.

Procedura blagajničkog poslovanja Centra 01.01.2023.