Opći akti centra, pravilnici i poslovnici

Statut Centra za pružanje usluga u zajednici Osijek – JA kao i TI

Pravilnik o unutarnjem ustroju i sistematizaciji radnih mjesta Centra za pružanje usluga u zajednici Osijek-JA kao i TI – pročišćeni tekst

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o unutarnjem ustroju i sistematizaciji radnih mjesta Centra za pružanje usluga u zajednici Osijek-JA kao i TI

Pravilnik o mjerilima i načinu korištenja nenamjenskih donacija i vlastitih prihoda Centra za pružanje usluga u zajednici Osijek – JA kao i TI

Poslovnik o radu Upravnog vijeća

Izjava o nepostojanju sukoba interesa

Pravilnik o jednostavnoj nabavi 01.01.2023.godine

Etički kodeks Centra

Pravilnik o isplati radne nagrade korisnicima

Pravilnik o kućnom redu

Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i postupku imenovanja povjerljive osobe i njezina zamjenika

Pravilnik o stručnom usavršavanju i osposobljavanju radnika

Poslovnik o radu stručnog vijeća

Pravilnik o unutarnjem nadzoru

Pravilnik o prijamu i otpustu korisnika

Pravilnik o radu Centra

Pravilnik o mjerama prisile

ARHIVA

Statut Centra

Pravilnik o jednostavnoj nabavi

Pravilnik o unutarnjem ustroju i sistematizaciji radnih mjesta

Pravilnik o unutarnjem ustroju i sistematizaciji radnih mjesta Centra za pružanje usluga u zajednici Osijek-JA kao i TI – pročišćeni tekst

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o unutarnjem ustroju i sistematizaciji radnih mjesta Centra za pružanje usluga u zajednici Osijek-JA kao i TI

Pravilnik o unutarnjem ustroju i sistematizaciji radnih mjesta Centra za pružanje usluga u zajednici Osijek-JA kao i TI – pročišćeni tekst

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o unutarnjem ustroju i sistematizaciji radnih mjesta Centra za pružanje usluga u zajednici Osijek-JA kao i TI