Pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama

Odluka o imenovanju službenice za informiranje

Zakon o pravu na pristup informacijama

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama

Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2020. godinu

Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2021. godinu

Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2022. godinu

Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2023. godinu