Hrvatska volontira 2012.!

19. listopada 2012.

U sklopu akcije Hrvatska volontira, 21.09.2012.g u Dom je stiglo 6 volontera Crvenog križa koji su bojali vrata na dvorišnoj zgradi Doma u Osijeku te krečili jednu prostoriju u DJ Čepin. Također je Dom oformio svoj volonterski tim sastavljen od djelatnika i volontera Doma, i to: Branislava Klir, Boris Suver, Melita Kovačević, Mirta Ringsmuth, Velimir Frank, Maja Viduman, Mihaela Kalić i Karica Barić. Navedeni Tim je bojao drvene klupe i podnožja igrališta na Trgu J. Truhelke.

Crveni kriz_1

Crveni kriz_2