Izjava o pristupačnosti

16. svibnja 2023.

Centar za pružanje usluga u zajednici Osijek – ‘JA kao i TI’ nastoji svoju internetsku stranicu učiniti pristupačnom u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (Narodne novine 17/19) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327 od 2. prosinca 2016.)

Ova Izjava primjenjuje se na mrežnu stranicu: www.jakaoiti.org

Izjava o pristupačnosti posljednji put revidirana je 16. svibnja 2023. godine.

STUPANJ USKLAĐENOSTI

Ova internetska stranica djelomično je usklađena sa Zakonom o pristupačnosti internetskih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora i Smjernicama CARNET-a za osiguravanje digitalne pristupačnosti koje su pregledane i odobrene od nacionalnih krovnih udruga osoba s invaliditetom.

Ova internetska stranica donekle ispunjava zahtjeve europske norme EN 301 549 V2.1.2. (2018-08), uz iznimke koje se navode u nastavku.

NEPRISTUPAČAN SADRŽAJ

Sadržaj naveden u nastavku nepristupačan je zbog sljedećih razloga:

 • Pojedine .pdf datoteke sadržane u objavama nisu u cijelosti nastale izvozom iz izvorišne datoteke (.doc, .xls) uz odabir opcija za pristupačnost nego skeniranjem tiskanih dokumenata, odnosno nisu dostupne u formatu u kojem ih može pročitati čitač ekrana. No pojedine datoteke, uz skenirani potpisani tiskani dokument, objavljene su i u izvorišnoj datoteci (.doc), ali bez potpisa nadležne osobe.
 • Veći dio fotografija i/ili netekstualnog sadržaja internetske stranice Centra za pružanje usluga u zajednici Osijek – ‘JA kao i TI’ dekorativnog je karaktera ili se koristi samo za vizualno oblikovanje pa, sukladno točki 5.1.3.6. europske norme EN 301 549 V2.1.2. (2018-08), određene člankom 7. stavkom 1. Zakona o pristupačnosti, nemaju svoj alternativni opis. Ipak, neznatan dio slika i datoteka nema prikladan tekstualni opis (alt tekst).
 • a) Na nekim stranicama ne može se programski odrediti struktura teksta i točan redoslijed čitanja, što otežava mogućnost čitanja stranica s pomoćnim tehnologijama. Mnogi dokumenti objavljeni u obliku PDF datoteka nisu potpuno pristupačni, npr. u pogledu kontrasta i upotrebe boja i strukture teksta. U PDF datotekama koje su dobivene skeniranjem otežana je ili nedostaje mogućnost čitanja s pomoćnim tehnologijama.
 • Za sve neusklađenosti navedene pod točkom a) Centar se privremeno poziva na iznimku zbog nerazmjernog opterećenja u smislu članka 8. Zakona.
 • Pojedine datoteke dostupne su isključivo kao datoteke za preuzimanje.
 • Pojedini videomaterijali sa zvučnim sadržajem nemaju omogućenu tekstualnu alternativu.
 • Dio poveznica ne sadrži prikladne tekstualne opise.
 • Tekstovi su djelomično poravnani na lijevoj margini.

IZVRŠENE PRILAGODBE NA OVOJ STRANICI

Na mrežnu stranicu implementiran je izbornik pristupačnosti kojim su posjetiteljima ponuđene sljedeće opcije:

 • omogućena promjena veličine fonta na stranici
 • omogućena promjena boje i kontrasta pozadine i teksta (sivi tonovi, visoki kontrast, negativni kontrast, svijetla pozadina)
 • podcrtavanje linkova
 • čitljiviji font prilagođen potrebama osoba s teškoćama u čitanju

PODIZANJE RAZINE PRISTUPAČNOSTI

Centar za pružanje usluga u zajednici Osijek – ‘JA kao i TI’  nastojat će svoju mrežnu stranicu u potpunosti uskladiti sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske.

PRIPREMA OVE IZJAVE O PRISTUPAČNOSTI

Ova Izjava pripremljena je 23. rujna 2020. godine na temelju vlastite samoprocjene, a ažurirana 16. svibnja 2023. godine.

Izjava je pripremljena prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom komisije EU 2018/1523 11. listopada 2018.

POVRATNE INFORMACIJE I PODACI ZA KONTAKT 

Centar možete obavijestiti o bilo kojoj neusklađenosti mrežne stranice sa zahtjevima pristupačnosti i zatražiti informacije o dijelovima sadržaja koji nisu pristupačni, u uredovno vrijeme, na sljedeće kontakt podatke:

 • telefonom na broj: 031/492-201
 • elektroničkom poštom: centarusluga-osijek-jakaoiti@socskrb.hr
 • poštom na adresu: Centar za pružanje usluga u zajednici Osijek – ‘JA kao i TI’ , M. Divalta 2, 31000 Osijek

POSTUPAK PRAĆENJA PROVEDBE PROPISA

Nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora provodi Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske.

U slučaju nezadovoljavajućeg odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ove mrežne stranice možete se obratiti Povjereniku za informiranje Republike Hrvatske.

Povjerenika za informiranje možete kontaktirati:

Molimo da se o aktualnim kontakt podacima Povjerenika za informiranje informirate na www.pristupinfo.hr.