Ljetovanje korisnika , Brač, Supetar

20. srpnja 2011.

Ljetovanje korisnika , Brač, Supetar, 31.08.2011.

I ove godine organizirali smo odlazak naših korisnika na ljetovanje na Braču, Supetar, u objektu odmarališta Doma za djecu „Sv.Ana“ Vinkovci“. Ove godine će nam se pridružiti korisnici sa voditeljima Doma Invita Caritas iz Linza, Austrija, sa kojima smo ostvarili suradnju tijekom studijskog putovanja 2010. godine.