Obavijest o mogućnosti volontiranja u Centru “JA kao i TI”

24. studenoga 2016.

U Centru za pružanje usluga u zajednici Osijek “JA kao i TI” osobe s mentalnim izazovima sudjeluju u svakodnevnim radnim aktivnostima za koje je dio njih završio stručno osposobljavanje u programu projekta “Novi život”,u cijelosti financiranog bespovratnim sredstvima Europskog socijalnog fonda u sklopu programa „Razvoj ljudskih potencijala“ 2007.- 2013.
U listopadu, s provedbom je započeo nov projekt financiran od strane Otvorenog društva (Open society foundations) u sklopu programa “Inicijativa mentalnog zdravlja” koji osim poboljšanja nacionalnog zdravstva, socijalnih usluga i zapošljavanja potiče uključivanje osoba s mentalnim izazovima u zajednicu. U cilju svladavanja raznih kreativnih i korisnih znanja i vještina koje osobama s mentalnim izazovima mogu omogućiti daljnje uključivanje u društvo, pa i na tržište rada u cilju njihove potpune integracije u zajednicu, projekt financira niz kreativnih radionica u kojima će polaznici naučiti šivati, plesti košare od šibe, vrtlariti, krečiti, izrađivati glazbene instrumente, raditi s drvetom i izrađivati ukrasne predmete od keramike. Osim toga, pokrenute su i zabavne i rekreativne radionice, pa se tako polaznici uključuju u radionice drame, glazbe, plesa, rekreacije i plivanja, joge…
Pri dosadašnjim aktivnostima nesebična podrška volontera uvijek je bila dio naših nastojanja da obogatimo život korisnika naših usluga, omogućimo im proširenje poznanstava i socijalnih kontakata, u kreiranju pozitivnog stava te smanjivanju predrasuda prema osobama s mentalnim izazovima u širem socijalnom okruženju te izgrađivanju njihovog samopouzdanja i samopoštovanja. Za samog volontera otvara se mogućnost stjecanja novih znanja i iskustava, kao i pozitivno iskustvo volontiranja u Centru kroz druženje i zajedništvo.
S obzirom na brojne upite građana o mogućnosti volontiranja, za sve upite i informacije svi zainteresirani mogu se javiti kontakt osobi Vlatki Griner u Centar osobno (na adresi Martina Divalta 2, Osijek) ili na broj telefona: 095 325 0003. U privitku se nalazi obrazac s opisom traženih volonterskih pozicija.
Potrebne obrasce možete učitati s naše web stranice, a nalaze se pod oznakom “volonteri”: http://jakaoiti.org/volonteri/

opis-volonterske-pozicije