Najava obilježavanja desete godišnjice Konvencije o pravima osoba s invaliditetom

30. svibnja 2017.

U četvrtak 01. lipnja 2017. godine članovi grupe za samozastupanje Centra “JA kao i TI” obilježit će desetu godišnjicu Konvencije o pravima osoba s invaliditetom koju su donijeli Ujedinjeni narodi 13. prosinca 2006. godine, a Hrvatski Sabor ju je ratificirao 01. lipnja 2007. godine.
Obilježavanje će se održati u vremenu od 10 do 12 sati na Trgu Ante Starčevića, pri čemu će se sugrađanima dijeliti ručno izrađene zastavice sa osobnim porukama članova grupe za samozastupanje i ostalih korisnika, kao i kiflice.
Na taj način bi želimo skrenuti pozornost sugrađana na važnost prava osoba s invaliditetom, pridržavanje načela Konvencije kao što su poštivanje urođenog dostojanstva, nediskriminacija, puno i učinkovito sudjelovanje i uključivanje u zajednicu te pristupačnost. Poruke su osobnog karaktera, kojima članovi grupe za samozastupanje i drugi korisnici Centra „JA kao i TI“ žele istaknuti svoju punopravnost kao članovi zajednice.
Svrha Konvencije o pravima osoba s invaliditetom je promicanje, zaštita i osiguravanje punog i ravnopravnog uživanja svih ljudskih prava i temeljnih sloboda svih osoba s invaliditetom i promicanje poštivanja njihovog urođenog dostojanstva. Osobe s invaliditetom su one osobe koje imaju dugotrajna tjelesna, mentalna, intelektualna ili osjetilna oštećenja, koja u međudjelovanju s različitim preprekama mogu sprečavati njihovo puno i učinkovito sudjelovanje u društvu na ravnopravnoj osnovi s drugima.
Načela ove Konvencije su:
(a) poštivanje urođenog dostojanstva, osobne autonomije uključujući slobodu osobnog izbora i neovisnost osoba,
(b) nediskriminacija,
(c) puno i učinkovito sudjelovanje i uključivanje u društvo,
(d) poštivanje razlika i prihvaćanje osoba s invaliditetom kao dijela ljudske raznolikosti i čovječnosti,
(e) jednakost mogućnosti,
(f) pristupačnost,
(g) jednakost između muškaraca i žena,
(h) poštivanje razvojnih sposobnosti djece s teškoćama u razvoju i poštivanje prava djece s teškoćama u razvoju na očuvanje vlastitog identiteta.
Prema Članku 19. ove Konvencije, svim osobama s invaliditetom priznaje se jednako pravo na život u zajednici, s pravom izbora jednakim kao i za druge osobe, mogućnosti da osobe s invaliditetom odaberu svoje mjesto boravka, gdje i s kim će živjeti, na ravnopravnoj osnovi s drugima, te da nisu obvezne živjeti bilo kojim nametnutim načinom života, da imaju osobnu asistenciju potrebnu za potporu življenju i za uključenje u zajednicu, kao i sprečavanje izolacije ili segregacije iz zajednice.
Države stranke koje su ratificirale Konvenciju obvezuju se osigurati i promicati puno ostvarenje svih ljudskih prava i temeljnih sloboda svih osoba s invaliditetom bez bilo kakve diskriminacije na osnovi invaliditeta.