Pravilnik o mjerilima i načinu korištenja nenamjenskih donacija i vlastitih prihoda Centra za pružanje usluga u zajednici Osijek – JA kao i TI

2. lipnja 2023.
Pravilnik o mjerilima i načinu korištenja nenamjenskih donacija i vlastitih prihoda Centra za pružanje usluga u zajednici Osijek-JA kao i TI