Centar „JA kao i TI“ započeo je s provedbom projekta „Novi život“, identifikacijski broj: HR.2.3.04.-0033, koji je financiran u cijelosti bespovratnim sredstvima Europskog socijalnog fonda u sklopu programa „Razvoj ljudskih potencijala“ 2007.-2013., po pozivu: „Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici – faza III“.

Centar „JA kao i TI“ ovaj projekt provodi u suradnji s partnerima Volonterskim Centrom Osijek i Udrugom za unaprjeđenje duševnog zdravlja „Vrapčić“ iz Slavonskog Broda.

Projekt je započeo 7. srpnja 2015. te će trajati do 6. srpnja 2016. godine. Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.063.690,44kn.

U okviru provedbe projekta predviđene su razne aktivnosti u cilju povećanja samostalnosti i sudjelovanja osoba s mentalnim izazovima u radnim i društvenim procesima te doprinosa socijalnoj uključenosti ovih osoba u društvo. Pri ostvarenju ovog cilja namjera nam je:

  1. razviti socijalne usluge u zajednici usmjerene psihosocijalnoj podršci i rehabilitaciji osoba s mentalnim izazovima kroz uspostavljanje Centra za mentalno zdravlje
  2.  osnažiti osobe s mentalnim izazovima za samostalan život i veću zapošljivost kroz osposobljavanje za specifična zanimanja i pružanje usluga
  3. stvoriti uvjete za veću društvenu integraciju osoba s mentalnim izazovima kroz senzibilizaciju građana i uključivanje osoba s mentalnim izazovima u život zajednice.

U sklopu ovog projekta održat će se brojna predavanja, radionice, predstave, filmske projekcije, kao i konferencija na kojoj će se predstaviti rezultati projekta, a sudjelovat će domaći i inozemni stručnjaci s područja mentalnog zdravlja. Također, provodit će se preventivni program osvještavanja mladih u srednjim školama „Sakupljač pozitivnih misli“ kojim će se predstaviti važnost mentalnog zdravlja za pojedinca i zajednicu, mogući načini njegovog očuvanja, kao i senzibiliziranje mladih prema osobama s mentalnim izazovima.

Pozive na radionice s detaljnijim informacija možete preuzeti na ovoj web stranici, kao i obrazac prijave na radionice. Sve dodatne upite, možete izvršiti na sljedeći način:

  • osobno ili poštom na adresu: Centar za pružanje usluga u zajednici Osijek-„JA kao i TI“, M. Divalta 2, 31000 Osijek, „PRIJAVA NA RADIONICE“, osobno svakim radnim danom od 9,00-14,00h, ili
  • Kontakt osoba: Vlatka Griner, centar.jakaoiti@gmail.com.

Obavijesti o svim navedenim događanjima možete pratiti na ovoj web stranici i na www.strukturnifondovi.hr i www.esf.hr.