Obučavanje za rad/pružanje usluga u radnom centru

Opis: Neformalna edukacija usmjerena je na osposobljavanje osoba s mentalnim izazovima za rad u Radnom centru koji je osmišljen kao mjesto u kojem će osobe s mentalnim izazovima pružati određene usluge građanima iz šire društvene zajednice. Za pružanje ovih usluga, osobe s mentalnim izazovima proći će osposobljavanje i praksu također u Radnom centru za sljedeće poslove:

  • rad u praonici rublja/peglaoni (korištenje stručnih perilica za rublje, pegle-valjka-za rad na veliko) – 2-5x tjedno; 3 – 5 korisnika. Praktični dio nastave odviti će se u trajanju od 30 sati. Pri provedbi prakse voditi će se evidencija praktikanata i evidencija sati prakse.
  • rad s uredskom opremom (fotokopirni stroj, stroj za uvezivanje, stroj za plastificiranje, računalo, printer) – 2x tjedno; 2-4 korisnika. Praktični dio nastave odviti će se u trajanju od 30 sati. Pri provedbi prakse voditi će se evidencija praktikanata i evidencija sati prakse.
  • za rad na pranju auta/tepiha (korištenje potrebnih sredstava za čišćenje, visokotlačnih perača) – 1-3x tjedno; 2 – 6 korisnika (pružanje ove usluge uvjetovano vremenskim uvjetima). Praktični dio nastave odviti će se u trajanju od 30 sati. Pri provedbi prakse voditi će se evidencija praktikanata i evidencija sati prakse.

Ospobljavanje i praksu provest će zaposlenici Doma i radni asistenti stručni za navedene poslove te će korisnici po stečenim vještinama pružiti usluge zajednici. Ukupno će biti osposobljeno 10-12 osoba s mentalnim izazovima. U radu će im pomagati i dodatno ih motivirati i 10 volontera koji će također pomoći u osmišljavanju ponude i reklamiranju iste.

Nakon provedenih neformalnih radionica bit će napravljena Povratna informacija korisnika na temelju evidencije sudionika, njihove povratne informacije o zadovoljstvu sudjelovanjem i naučenim te na temelju povratne informacije od osoba zaduženih za praksu.

Ciljna skupina: minimalno 10 osoba s mentalnim izazovima osposobljene za pružanje usluga u Radnom centru (za rad u praoni/peglaoni rublja, za rad s uredskom opremom i za rad na pranju auta/tepiha).

Metodologija rada: učenje po modelu, učenje metodom pokušaja i pogreške, učenje osobnim iskustvom, rukovanje potrebnim radnim strojevima, praksa