Proširenje usluga Odjela za pomoć i njegu u kući

12. listopada 2012.

Odjel pomoći i njege u kući proširio je uslugu na dostavu obroka vikendom i praznikom (cijena je ista kao i radnim danom). Također smanjene su cijene usluga za korisnike čije mirovine ne prelaze cenzus od 2500 kn.
Za detaljnije informacije obratite se voditeljici Odjela, soc. radnici Bilić.