Standardi kvalitete

29. svibnja 2013.

Provedbom planova poboljšanja kvalitete u procesu uvođenja standarda kvalitete, Tim za kvalitetu je u proteklom dvogodišnjem razdoblju u cilju unapređenja radne prakse, promicanja neovisnosti i autonomije korisnika, te poštivanja njihovih ljudskih, građanskih i socijalnih prava; izradio niz različitih internih pravila, načela, smjernica, protokola i promotivnih materijala. Uvođenje usluge smještaja u organizirano stanovanje uz podršku, od studenog 2012. godine, osiguralo je dostupnost i primjerenost usluge u skladu sa stvarnim potrebama korisnika. Sukladno Master planu deinstitucionalizacije i transformacije, ustanova planira daljnje smanjenje institucionalizacije, smještavanjem korisnika u organizirana stanovanja uz podršku kao i uvođenje drugih izvaninstitucionalnih usluga.