Suradnja sa Udrugom pjesnika “Zanatlija” Čepin

28. listopada 2013.

Udruga pjesnika “Zanatlija” Čepin izdala je zbirku pjesama “Slavojo, dugujem ti dušu” U zbirci se nalazi i velik broj pjesama naših korisnika, budući da s Udrugom surađujemo niz godina kroz radionice i pjesničke večeri. Udruga je prepoznala talentirane pjesnike od kojih je u ovoj zbirci objavljeno 20 radova od pet naših korisnika. Nadamo se i daljnjoj uspješnoj suradnji.