Organizirano stanovanje

Organizirano stanovanje je jedna od izvaninstitucijskih usluga koje  pruža ovaj Centar.

Sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi , tom uslugom se jednoj ili više osoba tijekom 24 sata dnevno uz organiziranu stalnu ili povremenu pomoć stručne ili druge osobe , u stanu ili izvan stana, osiguravaju osnovne životne potrebe te socijalne, radne, obrazovne, rekreacijske i druge potrebe .

Korisnici ove usluge, njih oko 100,  žive u 35 stambenih jedinica, od toga je jedna zajednica u Čepinu, a ostale na području grada Osijeka.

Ovisno o funkcionalnosti korisnika određuje se potrebna razina pružanja podrške, koja je prilagodljiva i prati oporavak osobe , te  može biti :

  • povremena,
  • svakodnevna kratkotrajna,
  • svakodnevna intenzivna ( do 16 sati dnevno podrške) te
  • sveobuhvatna (24-satna podrška).

Pristup rada prema korisniku je individualni , usmjeren na osnaživanje osoba za život u zajednici, planiranje budućnosti  i postavljanje ciljeva  za budućnost.

Osobe s teškoćama u mentalnom zdravlju uključuju se u život zajednice sudjelovanjem u radnim, društvenim, vjerskim, kulturno zabavnim i rekreativnim aktivnostima, radi očuvanja kognitivnih sposobnosti, održavanja neovisnosti življenja, unaprjeđenja  funkcionalnosti i što duljeg samostalnog obavljanja svih aktivnosti svakodnevnog života.

U lijepe primjere uspješnog rada ovog Centra ističemo povratak nekoliko korisnika u obitelj te zasnivanje bračnih zajednica i zajednički samostalan život uz povremenu  psihosocijalnu podršku stručnih radnika.