Kontakti

Centar za pružanje usluga u zajednici Osijek „JA kao i TI“
Fax: 031-492-204
OIB: 81122081473
Email: centar.jakaoiti@gmail.com
Web: www.jakaoiti.org

 

Ravnateljica

Mira Leko – Ćurčić, mag. paed. relig. et catech.

Email: Mira.Leko-Curcic@socskrb.hr

Tel: 095-325-0015

 

Voditelj financijsko računovodstvenih poslova
Matilda Tukerić, dipl. oec.
Tel: 031-570-001
Mob: 095-298-6069

 

Voditelj odjela za psihosocijalnu rehabilitaciju i pomoći u kući
Filip Lažeta  , dipl.soc.radnik
Mob: 095-298-6068

 

Odjel za organizirano stanovanje Gornji grad

Voditelj odjela – zastupnica
Melita Kovačević, dipl. soc. radnik
Mob: 095-298-6067

 

Odjel za organizirano stanovanje Novi grad

Voditelj odjela – zastupnica
Alesandra Bilić, dipl. soc. radnik
Mob: 095-298-6066

 

Odjel za organizirano stanovanje Donji grad

Voditelj odjela – zastupnica
Kristina Reba, dipl.soc.radnik
Mob: 095-325-0016