Kontakti

Centar za pružanje usluga u zajednici Osijek „JA kao i TI“
Fax: 031-492-204
OIB: 81122081473
E-mail: centar.jakaoiti@gmail.com
Web: www.jakaoiti.org

Ambulanta

Tel: 031-570-018

Ravnateljica

Mira Leko – Ćurčić, mag.paed.relig.et catech.
E-mail: mira.leko-curcic@socskrb.hr
Tel: 031-559-002

Odjel financijsko računovodstvenih poslova

Voditelj odjela
Matilda Tukerić, dipl. oec.
Tel: 031-570-001

Socijalni radnik/Zastupnik:

Tel: 031-559-003

Socijalni radnik: 
Filip Lažeta, dipl.soc.radnik
E-mail: Filip.Lazeta@SOCSKRB.HR

Odjel za njegu i brigu o zdravlju i fizikalnu terapiju

Voditelj:
Nera Opačak, bacc.therap.occup.
E-mail: nera.op@gmail.com

Odjel za psihosocijalnu rehabilitaciju i pomoći u kući

Voditelj:
Katarina Klasić, psiholog
E-mail: katarina.klasic@gmail.com

Odjel za organizirano stanovanje Gornji grad

Voditelj:
Melita Kovačević, dipl. soc. radnik
E-mail: meli.kovacevic@gmail.com

Odjel za organizirano stanovanje Novi grad

Voditelj:
Alesandra Bilić, dipl. soc. radnik
E-mail: alesandrabilic@gmail.com

Odjel za organizirano stanovanje Donji grad

Voditelj:
Maja Viduman, dipl.soc.radnik
E-mail: mviduman@gmail.com

Odjel za organizirano stanovanje Jug

Voditelj:
Kristina Reba, dipl.soc.radnik
E-mail: kristina.reba@gmail.com

Ustrojbena jedinica pomoćno – tehničkih poslova

Voditelj:
Ante Šakić, kućni majstor
E-mail: antesakic031@gmail.com