Javni natječaj za zasnivanje radnog odnosa

23. srpnja 2021.

Natječaj za radno mjesto Asistenta/-ice u organiziranom stanovanju, Radnog terapeuta/radne terapeutkinje, Socijalnog radnika/-ice-pripravnika/-ice