Stručni skup

24. svibnja 2011.

Stručni skup – 24.05.2011.

U domu Nuštar, sudjelovali smo na Stručnom skupu vezano uz Standarde kvalitete socijalnih usluga u djelatnosti socijalne skrbi. Edukaciju je održala gđa Vesna Mihanović, viša stručna savjetnica iz Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi.