Izrada adventskih dekoracija

24. studenoga 2016.

Vrijedni polaznici šivaonice ovih dana izrađuju adventske dekoracije od tkanine i vune.