Poziv kandidatima za prijavu na formalne edukacije u okviru aktivnosti prjekta „Novi život“

1. listopada 2014.

Poziv na formalne edukacije,23.10.2015