Smještaj u organiziranom stanovanju

24. siječnja 2013.

Prema master planu deinstitucionalizacije i transformacije Doma, od studenog 2012 uveli smo uslugu organiziranog stanovanja korisnika uz podršku stručne i/ili druge osobe u osiguravanju životnih potreba te socijalnih, radnih, kulturnih, rekreacijskih i drugih aktivnosti.Unajmljene su dvije kuće na području Osijeka u koje je smješteno po pet korisnika.U prethodnom razdoblju od 6 mjeseci prošli pripremu za organizirano stanovanje. U počecima organiziranog stanovanja korisnici su imali sveobuhvatnu podršku.Nakon mjesec dana podrška je smanjena na svakodnevnu kratkotrajnu.